Opis

Na natječaj za odrađivanje studentske prakse u INA-i u zimskom semestru akademske godine 2022./2023​. mogu se prijaviti studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u  Zagrebu​.

Prijave na natječaj traju do 25. studenog 2022. 

Studijski smjer: Geologija

Godina studija: Prva ili druga godina diplomskog studija

Broj studenata koje primamo na studentsku praksu: Dvoje studenata m/ž (pojedinačno u jednom od dva moguća termina)

Vrijeme obavljanja studentske prakse: Prilikom prijave naglasite koji termin Vam odgovara

PROSINAC 2022. 

VELJAČA 2023.

*Praksu je potrebno odraditi najkasnije do 1. ožujka 2023.

Mjesto obavljanja studentske prakse: Ina d.d., V. Holjevca 10, Zagreb

Trajanje studentske prakse: 15 dana 

Naziv pozicije: Seizmo-geološki interpretator

Opis radnih zadataka

Upoznavanje s geološko-geofizičkim procesima unutar Istraživanja.

Upoznavanje i rad u specijalističkom programu DSG Geoscience za seizmo-geološku interpretaciju u okviru projekta istraživanja na blokovima Drava-03 i Sjeverozapadna Hrvatska-1.

Kako se prijaviti

Prijave na natječaj šalju se elektroničkom poštom na adresu vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr

Prijava mora sadržavati

Životopis i motivacijsko pismo.

Svi studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju skinuti obrazac koji se nalazi na LINKU. Ljubazno Vas molimo da obrazac ispunite i potpišete te dostavite Uredu za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse. Ukoliko imate mogućnost elektroničkog potpisa Obrasca, isti možete dosataviti putem e-mail adrese na vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr, u suprotnom ispunjeni i potpisani Obrazac donesite u Ured. Zahvaljujemo na suradnji!

Molimo studente da, prije nego započnu s praksom, izvade liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, skinu dokumentaciju koja se nalazi na LINKU te sa svime navedenim dođu Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse kako bi Vam mogli izdati Uputnicu za praksu. Hvala!