Opis

Na natječaj za odrađivanje studentske prakse u FIKA ECO d.o.o. u akademskoj godini 2021./2022​. mogu se prijaviti studenti/ice studija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u  Zagrebu​.

Prijave na natječaj traju do 30. rujna 2021.

Naziv pozicije: Suradnik/ica projektanta izrade bušotina

Studijski smjer: Naftno rudarstvo

Godina studija: Prva i druga godina diplomskog studija

Broj studenata koje primamo na studentsku praksu: Dva studenta m/ž

Vrijeme obavljanja studentske prakse: Praksa kreće u listopadu

Mjesto obavljanja studentske prakse: Zagreb

Trajanje studentske prakse: 20 radnih dana

Opis radnog mjesta

Analiza ulaznih geoloških i petrofizikalnih podataka.

Priprema sastava bušačkih alatki.

Proračun hidraulike, dizajna zaštitnih cijevi, cementacije i parametara isplake.

Opis bušaćeg postrojenja i priprema bušotinskog radnog prostora.

Očekivane kompetencije

Poznavanje rada u MS Office-u i znanje engleskog jezika.

Kako se prijaviti

Prijave na natječaj šalju se elektroničkom poštom na adresu vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr.

Prijava mora sadržavati

Životopis i motivacijsko pismo te ispunjen evidencijski obrazac.

 

Svi studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju skinuti obrazac koji se nalazi na LINKU. Ljubazno Vas molimo da obrazac ispunite i potpišete te dostavite Uredu za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse. Ukoliko imate mogućnost elektroničkog potpisa Obrasca, isti možete dosataviti putem e-mail adrese na vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr, u suprotnom ispunjeni i potpisani Obrazac donesite u Ured. Zahvaljujemo na suradnji!

Molimo studente da, prije nego započnu s praksom, izvade liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, skinu dokumentaciju koja se nalazi na LINKU te sa svime navedenim dođu Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse kako bi Vam mogli izdati Uputnicu za praksu. Hvala!