Opis

Na natječaj za odrađivanje studentske prakse u Institutu Ruđer Bošković u zimskom ili ljetnom semestru akademske godine 2021./2022​. mogu se prijaviti studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u  Zagrebu​.

Prijave na natječaj traju do 31. studenog 2021.

Studijski smjer: Rudarstvo, Naftno rudarstvo, Geologija/geološko inženjerstvo

Godina studija: Prva i druga godina diplomskog studija

Broj studenata koje primamo na studentsku praksu: Troje studenata m/ž

Vrijeme obavljanja studentske prakse: Prema dogovoru

Mjesto obavljanja studentske prakse: Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti, Zavod za eksperimentalnu fiziku; Bijenička 54, Zagreb

Trajanje studentske prakse: 15 dana 

Naziv pozicije:

  • Određivanje specifične aktivnosti 3H u vodi i primjena rezultata
  • Određivanje specifične aktivnosti 14C u uzorcima sekundarnih karbonata i voda i primjena rezultata
  • Određivanje udjela bio-komponente u gorivima

Opis radnih zadataka

Postupanje s uzorcima od primitka u laboratorij do konačnih rezultata što uključuje poduku o komuniciranju s kupcima/tražiteljima analize, poduku o zaprimanju i evidentiranju uzoraka.

Priprema uzoraka i njihovo mjerenje u tekućinskom scintilacijskom brojaču te interpretacija i primjena rezultata.

Kako se prijaviti

Prijave na natječaj šalju se elektroničkom poštom na adresu vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr

Prijava mora sadržavati

Životopis i motivacijsko pismo.

 

Svi studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju skinuti obrazac koji se nalazi na LINKU. Ljubazno Vas molimo da obrazac ispunite i potpišete te dostavite Uredu za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse. Ukoliko imate mogućnost elektroničkog potpisa Obrasca, isti možete dosataviti putem e-mail adrese na vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr, u suprotnom ispunjeni i potpisani Obrazac donesite u Ured. Zahvaljujemo na suradnji!

Molimo studente da, prije nego započnu s praksom, izvade liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, skinu dokumentaciju koja se nalazi na LINKU te sa svime navedenim dođu Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse kako bi Vam mogli izdati Uputnicu za praksu. Hvala!