Opis

Na natječaj za odrađivanje studentske prakse u Institutu Ruđer Bošković u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021​. mogu se prijaviti studenti studija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu​.

Prijave na natječaj traju do 15.04.2021.

Naziv pozicije:

Određivanje specifične aktivnosti 3H u vodi i primjena rezultata; Određivanje specifične aktivnosti 14C u uzorcima sekundarnih karbonata i voda i primjena rezultata; Određivanje udjela bio-komponente u gorivima

Studijski smjer studenta: Na natječaj mogu se prijaviti studenti svih smjerova studija

Godina studija: Treća godina preddiplomskog studija te prva i druga godina diplomskog studija

Broj studenata koje primamo na studentsku praksu: sedam studenata m/ž

Vrijeme obavljanja studentske prakse: Planirani početak prakse je u svibnju (detalji prema dogovoru sa studentom)

*Napomena: Vrijeme obavljanja stručne prakse može se promijeniti radi eventualne nepogodne epidemiološke situacije.

Mjesto obavljanja studentske prakse: Institut Ruđer Bošković, Zavod za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za mjerenje niskih radioaktivnosti

Trajanje studentske prakse: 15 do 20 dana (ne nužno u kontinuitetu, sve prema dogovoru sa studentom)

Opis radnog mjesta

Postupanje s uzorcima od primitka u laboratorij do konačnih rezultata što uključuje poduku o komuniciranju s kupcima/tražiteljima analize, poduku o zaprimanju i evidentiranju uzoraka; priprema uzoraka i njihovo mjerenje u tekućinskom scintilacijskom brojaču te interpretacija i primjena rezultata.

Kako se prijaviti?

Prijave na natječaj šalju se elektroničkom poštom na adresu vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr

Prijava mora sadržavati

Životopis i motivacijsko pismo.

 

Svi studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju skinuti obrazac koji se nalazi na LINKU. Ljubazno Vas molimo da obrazac ispunite i potpišete te dostavite Uredu za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse. Ukoliko imate mogućnost elektroničkog potpisa Obrasca, isti možete dosataviti putem e-mail adrese na vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr, u suprotnom ispunjeni i potpisani Obrazac donesite u Ured. Zahvaljujemo na suradnji!

Molimo studente da, prije nego započnu s praksom, izvade liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, skinu dokumentaciju koja se nalazi na LINKU te sa svime navedenim dođu Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse kako bi Vam mogli izdati Uputnicu za praksu. Hvala!