Opis

Na natječaj za odrađivanje studentske prakse u Institutu Ruđer Bošković u zimskom semestru akademske godine 2021./2022​. mogu se prijaviti studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u  Zagrebu​.

Prijave na natječaj traju do 31. listopada 2021.

Studijski smjer: Rudarstvo, Geologija/geološko inženjerstvo

Godina studija: Prva i druga godina diplomskog studija

Broj studenata koje primamo na studentsku praksu: Dvoje studenata m/ž

Vrijeme obavljanja studentske prakse: U razdoblju od 22. studenog do 22. prosinca 2021. 

Mjesto obavljanja studentske prakse: Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva; Bijenička cesta 54, Zagreb

Trajanje studentske prakse: 15 dana 

Naziv pozicije: Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva, Zavod za kemiju materijala, Institut Ruđer Bošković

Opis radnih zadataka

Studenti će biti upoznati s obradom uzoraka metodom kugličnog mljevenja, kao i s njihovom karakterizacijom metodama difrakcije X-zraka na prahu, infracrvene spektroskopije i termičkih metoda (TG/DTA, DSC, EGA-MS).

Kako se prijaviti

Prijave na natječaj šalju se elektroničkom poštom na adresu vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr

Prijava mora sadržavati

Životopis i motivacijsko pismo.

 

Svi studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju skinuti obrazac koji se nalazi na LINKU. Ljubazno Vas molimo da obrazac ispunite i potpišete te dostavite Uredu za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse. Ukoliko imate mogućnost elektroničkog potpisa Obrasca, isti možete dosataviti putem e-mail adrese na vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr, u suprotnom ispunjeni i potpisani Obrazac donesite u Ured. Zahvaljujemo na suradnji!

Molimo studente da, prije nego započnu s praksom, izvade liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, skinu dokumentaciju koja se nalazi na LINKU te sa svime navedenim dođu Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse kako bi Vam mogli izdati Uputnicu za praksu. Hvala!