Opis

Na natječaj za odrađivanje studentske prakse u Podzemnom skladištu plina u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021​. mogu se prijaviti studenti studija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu​.

Prijave na natječaj traju do 15.04.2021.

Naziv pozicije: Inženjer tehnolog

Studijski smjer studenta: Naftno rudarstvo

Godina studija: Mogu se prijaviti studenti svih godina preddiplomskog i diplomskog studija

Broj studenata koje primamo na studentsku praksu: Jedan student m/ž

*Napomena: PSP će primati više studenata na praksu kontinuirano što znači, kada jedan student završi praksu, idući student kreće.

Vrijeme obavljanja studentske prakse: Planirani početak prakse je u svibnju (detalji prema dogovoru sa studentom)

Mjesto obavljanja studentske prakse: PSP Okoli, Naftaplinska 10, Okoli

Trajanje studentske prakse: 15 dana, ali može i više prema dogovoru (ne nužno u kontinuitetu, sve prema dogovoru sa studentom)

Opis radnog mjesta

Praćenje tehnološkog procesa skladištenja plina.

Kako se prijaviti?

Prijave na natječaj šalju se elektroničkom poštom na adresu vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr

Prijava mora sadržavati

Životopis i motivacijsko pismo.

 

Svi studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju skinuti obrazac koji se nalazi na LINKU. Ljubazno Vas molimo da obrazac ispunite i potpišete te dostavite Uredu za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse. Ukoliko imate mogućnost elektroničkog potpisa Obrasca, isti možete dosataviti putem e-mail adrese na vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr, u suprotnom ispunjeni i potpisani Obrazac donesite u Ured. Zahvaljujemo na suradnji!

Molimo studente da, prije nego započnu s praksom, izvade liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, skinu dokumentaciju koja se nalazi na LINKU te sa svime navedenim dođu Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse kako bi Vam mogli izdati Uputnicu za praksu. Hvala!