Opis

Na natječaj za odrađivanje studentske prakse u TAUS d.o.o. u zimskom semestru akademske godine 2022./2023​. mogu se prijaviti studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Sveučilišta u  Zagrebu​.

Prijave na natječaj traju do 25. studenog 2022. 

Studijski smjer: Rudarstvo

Godina studija: Prva i druga godina diplomskog studija

Broj studenata koje primamo na studentsku praksu: Jedan student m/ž

Vrijeme obavljanja studentske prakse: Planirani početak prakse je 7. studeni 2022.

Mjesto obavljanja studentske prakse: Sesvete (ured) i teren po potrebi s mentorom

Trajanje studentske prakse: Od 15 do 30 dana 

Naziv pozicije: Mlađi projektant – suradnik

Opis radnih zadataka

Izrada geomehaničkih elaborata, izrada nacrta (tlocrtni položaj bušotina, geomehaničkog profila bušotina), na terenu slikanje jezgre, te izrada terenske klasifikacije uzoraka.

Kako se prijaviti

Prijave na natječaj šalju se elektroničkom poštom na adresu vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr

Prijava mora sadržavati

Životopis i motivacijsko pismo.

 

Svi studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju skinuti obrazac koji se nalazi na LINKU. Ljubazno Vas molimo da obrazac ispunite i potpišete te dostavite Uredu za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse. Ukoliko imate mogućnost elektroničkog potpisa Obrasca, isti možete dosataviti putem e-mail adrese na vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr, u suprotnom ispunjeni i potpisani Obrazac donesite u Ured. Zahvaljujemo na suradnji!

Molimo studente da, prije nego započnu s praksom, izvade liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, skinu dokumentaciju koja se nalazi na LINKU te sa svime navedenim dođu Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse kako bi Vam mogli izdati Uputnicu za praksu. Hvala!