Opis

Na natječaj za odrađivanje studentske prakse u Institutu Ruđer Bošković u akademskoj godini 2023./2024​. mogu se prijaviti studenti studija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u  Zagrebu​.

Prijave na natječaj traju do popunjenja mjesta. 

Studijski smjer: Na ovaj natječaj mogu se prijaviti studenti svih studijskih smjerova

Godina studija: Na natječaj mogu se prijaviti studenti diplomskog studija

Broj studenata koje primamo na studentsku praksu: 1 m/ž

Vrijeme obavljanja studentske prakse: Po dogovoru travanj/svibanj/lipanj

Mjesto obavljanja studentske prakse: Laboratorij za fizičku primjenu tragova, Zavod za istraživanje mora i okoliša

Trajanje studentske prakse: 15 dana

Opis radnog mjesta

Rad u laboratoriju.

Kako se prijaviti

Prijaviti se možete na e-mail adresu: vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr

Prijava mora sadržavati

Obavezno ispunjen obrazac prijave na poziciju stručne prakse koji možete skinuti na linku.

Prilikom prijave u e-mailu napišite da se prijavljujete na IRB P1.

Životopis i motivacijsko pismo po vlastitom izboru ako želite dobiti povratnu informaciju na iste. Životopis i motivacijsko pismo nisu obvezni za prijavu na stručnu praksu!

 

Svi studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju skinuti obrazac koji se nalazi na LINKU. Ljubazno Vas molimo da obrazac ispunite i potpišete te dostavite Uredu za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse. Ukoliko imate mogućnost elektroničkog potpisa Obrasca, isti možete dosataviti putem e-mail adrese na vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr, u suprotnom ispunjeni i potpisani Obrazac donesite u Ured. Zahvaljujemo na suradnji!

Molimo studente da, prije nego započnu s praksom, izvade liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, skinu Dnevnik stručne prakse koji se nalazi na LINKU te sa svime navedenim dođu Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse kako bi Vam mogli izdati Uputnicu za praksu. Hvala!